AQUA4 Calibrated Anchor Chain - Dimensions

Chain Dimensions

6mm DIN766 = 6mm Diameter x 18.5mm Pitch

7mm DIN766 = 7mm Diameter x 21mm Pitch

8mm DIN766 = 8mm Diameter x 24mm Pitch

10mm DIN766 = 10mm Diameter x 28mm Pitch

10mm ISO4565 = 10mm Diameter x 30mm Pitch

12mm ISO4565 = 12mm diameter x 36mm Pitch

13mm DIN766 = 13mm diameter x 36mm Pitch

14mm DIN766 = 143mm diameter x 41mm Pitch

Calibrated Anchor Chain Information